Grip op grenzeloos werk

Ontwikkelen inspireert, geeft kracht en energie

Je doet iets nieuws.

Grip op je werk ontwikkel je zelf, als professional. Bijvoorbeeld als projectleider, ondernemer, arbodeskundige of leidinggevende. Je werkt met moderne technologie volgens Het Nieuwe Werken. Zo ben je vrij en flexibel. Volgens Peter Drucker (1909-2005) kan de productiviteit van ‘kenniswerk’ in de 21ste eeuw met een factor 50 omhoog. Als werkontwerper help ik professionals daar vorm en inhoud aan geven. Werk ook productiever!

Je organiseert dat;

Overzicht, inzicht en uitzicht in je werk kun je zelf (leren) ontwikkelen. Zo is de werkdruk minimaal. Stress en overbelasting kan vaak structureel omlaag. Jouw oplossingen kun je zelf – zo nodig tegen de verdrukking in – ontwikkelen. Je leert hoe je hoogwaardiger werkt met anders – geavanceerder – denken en doen. Op jouw menselijke maat. Binnen jouw context van werk.

Je maakt het hanteerbaar.

Jezelf en je werk ontwikkel je met de werkontwerper. Je maakt kennis met de waarde en winst van ideale werksystemen en werkstijlen. Die passen menselijke maat bij jou, je team, bedrijf en klanten. Zo verbeter je jouw gewoonten, werkpatronen en gedrag. Ontdek de kracht van een sessie Task Talk, van coaching, training of advies. Of maak eerst vrijblijvend kennis in een telefoongesprek van 15 minuten.