Handvatten voor hoofdwerk

Ontwikkel grip op grenzeloze taken

We werken meer met ons hoofd, maar organiseren het nog alsof het handwerk is. Dat zie ik als belangrijke oorzaak van hardnekkige overbelasting, ziekte, werkdruk, stress en burn-out. Maar goed denken vraagt iets heel anders dan goed doen. Daarom is het zinvol en waardevol veel nieuwe – vaak complexe – taken opnieuw te gaan structureren en organiseren. Bijvoorbeeld als projectleider, ondernemer, arbodeskundige of leidinggevende. Zo is Het Nieuwe Werken niet alleen vrij maar ook verantwoord. Structurele oplossingen op menselijke maat leveren duurzaam resultaat op.

Je organiseert het

Volgens Peter Drucker (1909-2005) kan de productiviteit van ‘kenniswerk’ in de 21ste eeuw met een factor 50 omhoog. Zo’n mooi resultaat bereiken vraagt van ons wel anders gaan denken en doen. De complexiteit van hedendaagse werkvormen en moderne taken is groot. De organisatie kan problemen niet meer alleen oplossen. Door ook de kennis, kunde en creativiteit van individuen te ontwikkelen en gebruiken zijn structurele en duurzame oplossingen mogelijk.

Maakt werk hanteerbaar

De werkontwerper helpt je met kennis, kunde en cocreatie. Samen maak je werk beter hanteerbaar met het ontwerpen van structuur en het ontwikkelen van slimme keuzes en gedrag. Je leert meer verantwoord omgaan met flexibel werken. Een scan van je werksituatie geeft inzicht in kansen en knelpunten. Jouw eigen ideale werksystemen (structuur) en effectieve werkstijlen (gedrag) laten je groeien en bloeien in je werk. Maak vrijblijvend kennis. Of ga voor een sessie, coaching, training of advies.