Modern werk

is slim, effectief en toekomstgericht maatwerk

Probleem

Bedrijven zijn flexibeler geworden, mensen werken vrijer. Toch blijkt de kwaliteit van werk achteruit te gaan. Mentale overbelasting komt meer voor. Werkdruk, stress en burn-out zijn bovendien vaak hardnekkig. Bedrijfsprogramma’s, interventies en maatregelen bieden slechts tijdelijk verlichting. Een ander probleem is onderbenutting van werkenden. Mensen kunnen hun ei niet kwijt in hun werk, zijn weinig betrokken, gedemotiveerd of raken bore-out.
Nieuwe werkvormen bieden kansen en mogelijkheden. Toch worden ze niet altijd goed toegepast. Ander en beter werk is nodig.

Oplossing

Onze kenniseconomie van de toekomst staat nog in de kinderschoenen. Ons denken over werk is gevormd door industriële productie in de afgelopen eeuw. Dat heeft gevolgen voor geschoolde professionals, die online ‘altijd en overal’ intens hoofdwerk doen met moderne apparatuur en programma’s. Dat lukt niet goed of ze worden ziek doordat ze worden behandeld als ongeschoolde arbeiders. Ook is hun werk nog ingericht en georganiseerd als simpel handwerk in fabrieken. Het is tijd voor een update en bijstelling met menselijk maatwerk, dat modern werk beter maakt. Dat werkt structureel gezonder en beter.

Meer weten?

Lees alvast over het boek ‘Grip op werk’ dat in de loop van 2022 uitkomt. Of maak kennis met eerdere publicaties over beter werken. Of neem een kijkje op de site workstyles.nl. Als je een vraag, interesse of een suggestie hebt: vul dan svp het contactformulier in.