Training

Verantwoord vrij werken

Verantwoord flexibel werk en kenniswerk leren ontwikkelen

Vrijheid laten werken

Werk verandert snel. Bedrijven en mensen bepalen steeds meer zelf hoe ze werken. De diversiteit in werkstijlen groeit. Maar werkdruk, ziekteverzuim en stress zijn vaak te hoog. Hoe bewegen bedrijven beter mee met veranderingen om hen heen? Dat kan met slim groeien in het werk. In een training op maat leer je kennisproductiviteit ontwikkelen. Resultaten verbeteren en risico’s verminderen met doelmatig anders denken en doen. Je leert gezonder presteren in je eigen praktijk.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Voorbeeld arboprofessional

In een maattraining met arboprofessionals bespreek ik kansen en knelpunten bij mobiel werken. Systemisch ontwikkelen we oplossingen, op strategisch, tactisch en operationeel bedrijfsniveau; Proactief meedenken met de directie over bedrijfsbeleid. Facilitaire projecten verrijken met aandacht voor thuiswerken. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken beter invullen en begeleiden. Ieder gaat naar huis met een eigen actielijst. In hun bedrijven krijgt duurzame vernieuwing vorm.

Kundig leren creëren

In een maattraining ontwikkelen we een concrete werksituatie. In de voorbereiding identificeren we drie belangrijke uitdagingen of thema’s. Bijvoorbeeld ziekteverzuim verlagen, beter omgaan met Het Nieuwe Werken of zelfsturing ontwikkelen. Andere mogelijke onderwerpen: leiderschap, autonomie, zelfzorg, samenwerking, kennisproductiviteit, duurzame inzetbaarheid of gezondheid. Een groep bestaat uit 5 tot 15 mensen. Afhankelijk van de vraag bestaat een training meestal uit 1 tot 6 dagdelen. Een training begint met het introduceren van het onderwerp; met voorbeelden en interactie. We gaan oefenen aan de hand van opdrachten. Er is (onderlinge) feedback. Ook creëren we graag iets van blijvende waarde. Zo combineren we op maat leren met veranderen en innoveren.

Je werk ontwikkelen

Je wilt vrij werken combineren met ook verantwoord werken. Je gelooft in slimmer werken met beter begrijpen. Leuk en logisch gaan soepel samen. Je staat open voor werk ontdoen van onnodige wikkels. Je herwaardeert en ontwikkelt wat overblijft. Dat is slim werken op jouw menselijke maat. Je kantelt je werkwijze op jouw maat; van verticaal naar horizontaal. Je maakt vrijblijvend kennis.