Gesprek: talent & toekomst

Hoe realiseren bedrijven – met starters – succes en minder stress?

Resultaat en minder risico’s

Beter presteren in complexe taken is nodig; hoogwaardig denkwerk doe je niet simpelweg even. Eenvoudige taken zijn er minder door automatisering, robotisering en artificiële intelligente. Hoog opgeleide professionals doen het werk dat (nog) niet is te robotiseren. Dat is veelal breinwerk. Dit denkwerk doen op de automatische piloot werkt niet. Problemen los je wel op door ze te doorgronden met intelligentie en creativiteit. Zulke uitdagingen zijn er genoeg! Denk aan werkdruk, ziekteverzuim en stress veminderen. Of perspectief ontwikkelen voor klimaatverandering en de kenniseconomie. Waardecreatie – structurele oplossingen op langere termijn – zijn steeds belangrijker. Laat jonge professional daarbij van betekenis zijn.

Slim tijd- en plaatsonafhankelijk leren werken

Voorbeeld arboprofessional

Met jonge arboprofessionals bespreek ik kansen en knelpunten bij Het Nieuwe Werken, flexibel werken en mobiel werken. We delen ervaringen en ontwikkelen oplossingen op strategisch, tactisch en operationeel bedrijfsniveau: Proactief meedenken met de directie over bedrijfsbeleid. Facilitaire projecten verrijken met aandacht voor thuiswerken. Tijd- en plaats-onafhankelijk werken beter invullen en begeleiden. Ieder gaat naar huis met een eigen actielijst. In hun bedrijven beginnen zo duurzame vernieuwing vorm te geven!

Dromen & ideeën verkennen

De werkontwerper biedt een gesprek – dat zij ‘taakpraat’ noemt – die mensen ruimte en de toekomst richting geeft. Zij legt elementen op tafel die abstracte begrippen en bedoelingen verhelderen. Zo’n gesprek is open en heeft tegelijk een duidelijke structuur. Zo’n zo genaamde ‘taakpraat’ geeft lucht aan ervaringen van professionals in bedrijven. Er komt ruimte voor vernieuwing en effectiviteit binnen een cultuur die gericht is op efficiency. Demotivatie en stress maken plaats voor betrokkenheid en energie. Dromen over de toekomst worden concreet in het cocreëren van een taak voor het talent van een nieuwe medewerker – een startende jonge professional.

Een taak voor de toekomst

Perspectief geeft startende professionals (weer) energie. Geef daarom het talent van jonge professionals de ruimte in een unieke toekomstgerichte taak. Dat kan een individuele taak zijn: slimmer tijd- en plaats onafhankelijk leren werken. Of zelfsturing – eigen regie – ontwikkelen. Of geef de nieuweling een passende rol in een team of project. Jongeren inhoudelijk betrekken bij organisatiedoelen ontwikkelen is ook een goed idee, bijvoorbeeld klimaat en duurzamer werken.