Boek

voor meer houvast in je moderne werk

Een chaotische tijd

Er is van alles aan het schuiven op vrijwel alle terreinen. Klimaat, oorlog en vrede, gezondheid, energie. Dat maakt dat ook dit schrijfpoces al jaren schuift. Is het boek voor iedereen? Voor bedrijven of alleen voor modern werkenden. Ik kies voor dat laatste. Maar ook dat is nog een brede doelgroep. Wie valt er niet onder? Toch hoop ik iets toe te voegen omdat er voor mensen die ‘altijd en overal’ werken in mijn ogen nog maar beperkt iets nuttigs beschikbaar is. Bovendien kunnen hedendaagse oplossingen meer toekomstgericht.

Behoefte en urgentie

Het hele verhaal over werk. Niet alleen een invalshoek, zoals vitaliteit of technologie. En dan ook liefst van binnenuit verteld. Herkenning, dichtbij, praktijk. Dat iedereen gaat zien dat ie zelf wat kan doen; binnen de eigen cirkel van invloed. Dat is iets anders dan je energie verliezen binnen je – veel grotere – cirkel van betrokkenheid. Je wilt je tijd en energie steken in zaken waar je wel wat aan kunt doen. Bovendien liefst aan dingen die belangrijk zijn voor jou. Denk aan gezondheid, productiviteit. Als je dan gaat lezen wil je dat dt loont.

Concept, achterflap, planning

De titel van het boek is: Grip op werk. 

De concept achterflap volgt hieronder:

Making the world better begins at work, Gallup.com 2021

Als modern werkende ben je mobiel ‘altijd en overal’ aan het werk. Jij bepaalt waar en hoe: de locatie, werkplek en apparatuur. Ook organiseer jijzelf je werk; conform resultaatafspraken met je werkgever en leveringstijden met klanten. Maar dat is wèl een uitdaging. Je ervaart regelmatig stress, je talent blijft onderbenut. Hoe kan dat?

De aard van je werk verandert: Het wordt technologischer, flexibeler en intenser. Je hoofd moet je erbij houden, je handen doen minder. Simpel handwerk wordt geautomatiseerd en verdwijnt. Je breinarbeid als kenniswerker blijft bestaan. Hulp van collega’s heb je vaker nodig. Maar waarom moet alle werk gelijk slim en efficiënt? Het is achterhaalde druk van boven.

Eerst slim en effectief werken levert inderdaad meer op. En dus ontwikkel jij lekker eigenwijs met kennis, kunde en creativiteit jouw intelligente werkstijl. Dit boek leert je slimmer werken met je handen, hoofd èn hart. Zo lever je betere resultaten met minder moeite; goed voor jezelf, je bedrijf, de samenleving èn onze toekomst.

Grip op werkhelpt je stapsgewijs structureel gezonder presteren met het:

  • Loslaten van regels die niet meer passen en werken (Deel 1)
  • Omarmen van inzichten voor toekomstgericht werken (Deel 2)
  • Leveren in je praktijk door een principe toe te passen (Deel 3)

12 Hoofdstukken bieden praktijkverhalen, achtergronden, voorbeelden en oefeningen.

Planning uitgave in de loop van 2022.