Maatwerk

voor werk van kwaliteit

Verstoringen in werk

De omschakeling van een productie-economie naar een kenniseconomie brengt chaos, onzekerheid en stress met zich mee. Gevestigde belangen en bureaucratie zitten aanpassing en vernieuwing van werk in de weg. De arbeidsmarkt is verstard. Werkenden hebben last van hardnekkige problemen zoals mentale overbelasting, zijn gedemotiveerd. Juist online, flexibel en virtueel modern werk kan en moet beter! Door een vergeten principe weer toe te passen;

 • Zo verbeteren bedrijven de afstemming en interactie tussen processen, mensen en middelen op menselijke maat.
 • En mobiele mensen brengen ook zelf hun werk in balans met zichzelf, hun technische middelen en werkomgeving;
  • Modern werk richten ze in en organiseren ze op een wijze die bij de aard van het werk past
  • Mobiele mensen leren hoe ze hun eigen passende en verantwoorde werkstijl ontwikkelen
  • Ook ontwikkelen ze hun eigen passende regie over hun technologie en werkomgeving

Een voorbeeld laat zien hoe dat kan in de praktijk. Een projectleider verbetert de werkwijze in een complex project.

Begeleiding projectleider

Casus werkoplossingen

Een projectleider leidt een infrastructureel project en werkt met onderaannemers en werklieden van elders. De communicatie verloopt wat moeizaam doordat velen geen Nederlands spreken. Maar de klus is wel complex en regelmatig zijn er onverwachte uitdagingen of situaties. Zoals een leiding op de verkeerde plek, een fout in een tekening, materialen die niet geleverd worden. Dan loopt het project anders dan gepland en is improvisatie nodig. Dat geeft vertraging of veroorzaakt dubbel werk. Problemen blijven te lang liggen. 

De projectleider gaat de werkwijze verbeteren met een onafhankelijk adviseur. Die brengt mogelijke oorzaken van problemen in kaart. Ook komen kansen voor verbetering in beeld. De conclusie van een eerste Inventarisatie is: dat het denkwerk in het project niet uit de verf komt. In een volgende stap is de diagnose om taken die speciale aandacht vragen anders te gaan organiseren: namelijk horizontaal in plaats van verticaal. In de derde stap is de Effectuering. Een team van direct betrokkenen met een tool de denktaken en de organisatie ervan. 

Zo is er meer structuur en verbinding in werkzaamheden die creatieve denkkracht en actieve betrokkenheid van specialisten vragen. Het werkoverleg verloopt daardoor ook soepeler. De betrokkenheid en inbreng van mensen groeit. dat komt ook door een betere rustplek voor samenwerkende inhuurkrachten. Er is meer informeel contact en onderling vertrouwen. Aandacht voor zachte factoren levert harde zo baten op: minder uitval van personeel en betere projectresultaten.

Werkwijze

Stapsgewijs komt De werkontwerper samen met een opdrachtgever tot structureel betere maatoplossingen in werk met

 • Inventarisatie knelpunten en kansen werksituatie. Wat is de situatie/ context van werk? Welke vragen leven? Van wie?
 • Diagnose van mogelijke oorzaken en gevolgen. Waar gaat het mis? Wat kan en moet beter? Verkenning denkrichtingen.
 • Effectuering van oplossingen. Het creatief ontwikkelen van ideeën met mensen en haalbare wegen vinden voor realisatie.
 • Evaluatie en bijstelling van bereikte resultaten. Levert het traject op wat is verwacht? Zo nodig aanvullen en bijstellen.

De opdrachtgever kan een persoon of een bedrijf.

Mocht u meer willen weten kijk dan verder op deze site. Of laat weten wat u zoekt via het contactformulier.