Sessie ‘Task Talk’

Grip op grenzeloos werk

Grip op werk ontwikkelen in gesprek over de bedoeling en essentie van modern werk

Via inzicht naar uitzicht

Moderne taken zijn vaak breed en omvattend. ‘Duurzamer werken’ bijvoorbeeld kan op eindeloos veel manieren. Flexibel werken levert nog meer opties op. Waar doe je wat met wie? Modern werk vraagt van mensen anders denken, kijken én doen. Met een ‘Task-Talk’ leg je daar de basis voor. Je herontdekt de bedoeling en kern van je rol en werk. We herbenoemen individuele alsook collectieve taken. Je krijgt inzicht en overzicht in kansen en knelpunten in jouw moderne uitdagende taken. Ondertussen verander je niets aan het simpeler handwerk dat je ook doet. Je blijft even efficiënt, zoals je gewend bent.

gesprek
Een ‘Task Talk’ sessie in de praktijk

Voorbeeld leidinggevende

Een ‘Task Talk’ met een leidinggevende illustreert hoe snel en ingrijpend je denken over werk kan veranderen. We bespreken het functioneren van zijn team, een afdeling van kenniswerkers bij de overheid. Hij verbaast zich over het gebrek aan betrokkenheid bij zijn medewerkers. We leggen zijn kerntaken op tafel. Nieuwe ontwikkelingen volgen blijkt relatief veel van zijn tijd te vragen. Dan is hij ineens stil. ‘Ik kan natuurlijk ook medewerkers naar conferenties laten gaan!’. Zo gezegd zo gedaan. Medewerkers doen wekelijks verslag op werkoverleg. De betrokkenheid schiet omhoog.

Anderhalf uur in gesprek

Een ‘Task Talk’ is een open gesprek met structuur over jouw werkpraktijk. We verkennen de essentie van je werk. Wat is de bedoeling? We identificeren en benoemen kerntaken; van jezelf, je team, organisatie en voor je klant. We schrijven kerntaken op elementen. Die leggen we op tafel. We kijken naar waarden, structuren en verbinding. Creatieve ideeën en beelden van de toekomst ontstaan ‘als vanzelf’. Een nieuwe werkstructuur verbindt losse activiteiten bij dynamisch ‘overal en altijd’.

Zelf je werk ontwikkelen

Je ziet werk al decennia ingrijpend veranderen. ‘Simpel handwerk’ doen we minder. ‘Complex hoofdwerk’ is er juist meer; door automatisering en robotisering. Verandering lijkt soms over ons heen te komen. Toch zijn het gewoon gevolgen van menselijke beslissingen. Toename van ongelijkheid, werkdruk en stress waren waarschijnlijk niet voorzien. Nu pak je zulke problemen graag aan met structurele werkoplossingen. Meer effectiviteit kan gewoon, als je weet hoe het werkt. Je hebt er zin in en vraagt een ‘Task Talk’-sessie aan.