Werkontwerp 21

Boek ontwerp modern werk

Werkontwerp 21 is een boek over het ontwerp van modern werk in de 21ste eeuw. Het gaat over de vorm, structuur en inrichting van technologisch, flexibel en intens werk. Het Nieuwe Werken en altijd en overal aan het werk zijn komen aan bod. Deel 1 begint in het verleden, met het industrieel gedachtegoed van de 20ste eeuw, dat onze voorkeuren, gewoonten, gedrag en cultuur verklaart. Het volgende deel gaat over goed werk in de opkomende nieuwe economie in de 21ste eeuw. Het biedt een menselijk perspectief voor een duurzame toekomst van werk. Tot slot komt de overgang van oud naar nieuw werk in het heden – anno 2020 – aan de orde. Hardnekkige problemen – zoals ziekte door mentale overbelasting en stress zijn op te lossen of verzachten met situationele en structurele aanpassingen van het werk. Zulke interventies grijpen zowel in op de werkomgeving (technologie en faciliteiten), op ontwikkeling (en leren) van mensen en ook op de invulling (en organisatie) van werk.

Probleemstelling

Anno 2020 zitten we middenin de overgang; van de productie-economie in de 20ste eeuw naar een nieuwe economie in de 21ste eeuw. Deze grote omschakeling gaat niet zonder chaos, weerstand en stress. Oude en nieuwe manieren van denken en doen lopen door elkaar en botsen. Ziekte en uitval van werkenden – door mentale overbelasting (PSA), werkdruk, stress en burn-out – is hoog. Dit veroorzaakt hoge maatschappelijke kosten, achterblijven van de economie en veel menselijk leed. Een gezond verdienvermogen van Nederland is nodig voor verduurzaming en de toekomst van volgende generaties.

In de afgelopen decennia is zowel de context van werk alsook het karakter ervan ingrijpend veranderd. Maar de cultuur in bedrijven en maatschappij veranderde niet mee. Zo is een discrepantie ontstaan tussen de werkelijkheid van werk en een achterhaalde manier van omgaan met technologie, mensen en hun werk. Gewoontes zijn contraproductief geworden. Nieuwe oplossingen – die wel werken – zijn nog niet volledig bedacht, onderzocht of gerealiseerd. Het boek werkt aanpassingen in werk uit voor lastige problemen zoals: achterhaald denken, onbalans in werksituaties, gebrek aan zelfsturing en geen grip hebben op taken.

De toekomst

Dit boek gaat over het ontwerp van modern werk in de nieuwe economie in de 21ste eeuw. Daarin staan kennis, belevenis en ook betekenis centraal. Het boek vult een leemte in de literatuur en publicaties over slimmer werken, werkorganisatie en ontwikkeling van gedrag. Structurele oplossingen zijn nodig en mogelijk voor ontstane hardnekkige problemen, zoals mentale overbelasting, werkdruk, stress en burn-out. Oorzaken worden opgespoord en geduid, zoals Het Nieuwe Werken en flexibel werken. En ook aan de toegenomen intensiteit van complexe taken. Met gerichte situationele aanpassingen op maat komt werk weer in balans. De rode draad in dit boek over werkontwerp wordt visueel ondersteund met afbeeldingen van verschillende werksituaties en bijpassende oplossingen.

Bio auteur

Als workdesigner organiseert en creëert Wietske Eveleens complexe kennistaken. Als workstyle developer helpt ze professionals bewust hun gedrag ontwikkelen. En als worksystem expert brengt ze in bedrijven technologie beter in balans met werk en mensen. Ze geeft werkenden grip op moderne taken.

Doelgroep

De doelgroep is verbeteraars, vernieuwers en verantwoordelijken voor werk. Ook starters die tot deze doelgroep behoren doen met dit boek hun voordeel. De uitgave van het boek staat gepland voor januari 2021. Heb je interesse? Dan hoor ik dat graag via het contactformulier. Vragen beantwoord ik graag.