Grip creëren

Modern werk beter maken

Begin 2020 heeft de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) het boek ‘Het betere werk’ uitgebracht. Daarin staat dat veel werkenden grip missen op hun werk, geld en leven. In mijn boek ga ik op zoek naar antwoorden. Hoe modern werk verbeteren op menselijke maat? De titel van mijn boek is ‘Grip creëren op gezond presteren’. Het biedt inzichten, overzicht en uitzicht op overbelasting van mensen verminderen en tegelijk resultaten van werk verbeteren. De uitgave staat gepland voor september 2021. Interesse? Laat het svp weten via het contactformulier

Probleemstelling

Goed omschakelen van het 20ste eeuws industriële fabriekswerk naar modern en flexibel en intens werk in de 21ste eeuw is een ware uitdaging. Veel werkenden zijn mentaal overbelast, door onder meer PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting), werkdruk, (techno)stress. Het kost de maatschappij jaarlijks miljarden. Ook veroorzaakt het menselijk leed en zijn minder mensen beschikbaar voor betaald werk. Dat gaat kennelijk niet zonder chaos, weerstand en stress. Oude en nieuwe manieren van denken en doen lopen door elkaar en botsen. Bovendien blijft tegelijk de ontwikkeling van een concurrerende kenniseconomie – en ons nieuwe verdienvermogen – achter op de verwachtingen. Het ontbreekt aan een helder inzicht in en beeld van goed omgaan met modern werk.

Bio auteur

Na mijn studie aan de Technische Universiteit in Delft werkte ik als industrieel ontwerper in mijn eigen ontwerpbureau. Mijn belangstelling verschoof van technologie ontwerpen naar mensen opleiden en bedrijven adviseren. Vervolgens werkte ik als universitair docent, technisch ergonoom, opleider/ adviseur en als management consultant kantoorinnovatie. Nu help ik, als werkontwerper, professionals meer grip creëren op hun werk. Als werkstijlontwikkelaar leer ik werkenden betere keuzes maken en hun gedrag ontwikkelen. Als werksysteemexpert breng ik met bedrijven technologie in balans met mensen en hun werk.