Structuur creëren

Zo is technologie weer een middel

 Technologie is dominant geworden Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Jij, jonge professional, bent graag van betekenis. Je zou graag jouw talent inzetten. Om dat te laten slagen heb je draagvlak nodig en samenwerking. Ook is het nodig om te weten wat er speelt, waar kansen liggen voor vernieuwing.

Je bent bijvoorbeeld verkoper van kantoormeubilair en ervaart technostress in je werk. Steeds maar met apparaten op stap gaan, die niet altijd goed werken frustreert. Je gaat in gesprek met je sales manager en komt tot de ontdekking wat er speelt.

Social media bijwerken

Voorbeeld ondernemer

Een salesmanager ziet zijn omzet in kantoormeubilair terug lopen. Hij zou zijn probleem graag met zijn verkopers oplossen. Daarom stel ik om daarbij hun ervaring en kennis te gebruiken. In een serie van vier workshops brengen we interactief en creatief knelpunten in kaart. Systematische verkennen we ontwikkelingen op het niveau van de samenleving, organisatie, team en individu. Denk aan nieuwe nichemarkten, businessmodellen, Het Nieuwe Werken en thuiswerken. Deelnemers voelen zich gesterkt in het verkennen van kansen en ontdekken van perspectief. We ontwerpen concepten en creatieve scenario’s. Maken stapsgewijs keuzes. We ontwikkelen een strategie, een aanpak en actieplan met een fasering en rolverdeling voor de komende tijd. Regelmatig wisselen we ervaringen uit.

Kansen en knelpunten

Hoe krijgen mensen weer de regie? Dat is vooral een kwestie van kennis en kunde. Weten welke keuzes er zijn. Denk aan werken thuis, onderweg of op kantoor. Of ‘s morgens, ‘s avonds of ‘s middags werken. Grip hebben op je eigen taken. Dat geldt voor werkgevers en werknemers. Met de juiste kennis, kunde en begeleiding ontwikkelen zij systemen die werken. Zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. De toekomst is aan duurzamer, dynamischer en diverser werken.

Slim werken op maat

Je bent vernieuwend. Zet graag de volgende stap. Naar aanpassingsvermogen van mensen ontwikkelen. Mensen stimuleren tot werkend leren. Tot slimmer gaan werken. Met deskundige hulp groeit vernieuwing van binnenuit. Mensen gaan hun taken verbinden met dat van anderen. Kennis en kunde – zoals werksystemen in ISO 26385: 2016 – krijgt een nieuwe invulling. Verticaal organiseren transformeert naar horizontaal. Geleidelijk, organisch en op menselijke maat.