Training

Verantwoord vrij werken

Verantwoord omgaan met flexibel werken kun je leren

Vrijheid laten werken

Werk verandert snel en ingrijpend. Maar bedrijven en mensen bewegen nauwelijks mee. Hoe wordt de arbeidsmarkt weer duurzaam? Wat verlaagt werkdruk, ziekte en stress? Met werkend leren. Leer mensen anticiperen op hun toekomst. Met de bedoeling van werk beter begrijpen. Je vermogen tot aanpassing ontwikkelen. Problemen in flexibel werk herkennen. Die oplossen met slimmer kiezen.

Voorbeeld arboprofessional

Arboprofessionals volgen mijn training. We bespreken kansen en knelpunten bij mobiel werken. Systemisch ontwikkelen we oplossingen; Op strategisch, tactisch en operationeel bedrijfsniveau. Zoals: Proactief meedenken met de directie over bedrijfsbeleid. Facilitaire projecten verrijken met aandacht voor thuiswerken. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken beter invullen en begeleiden. Ieder gaat naar huis met zijn eigen actielijst. Ze brengen veel in beweging.

Kundig leren creëren

In groepen van 5 tot 15 mensen gaan jullie werkend leren. In de voorbereiding maak ik een diagnose. In overleg kiezen we drie uitdagingen die we gaan oppakken. Thema’s variëren van omgaan met grenzeloos werk, kenniswerk, Het Nieuwe Werken tot autonomie, zelfsturing, zelfzorg, leiderschap en samenwerking. Jullie krijgen voorbeelden, opdrachten en oefeningen en feedback.

Je werk ontwikkelen

Je wilt je werk begrijpen en duiden. Je werk leren ontdoen van onnodige wikkels. Waarderen wat overblijft, je kerntaken. Deze essentie voeden en laten groeien. Achterhaalde taken vervangen door moderne. Zo stapsgewijs je eigen werk en jezelf transformeren. Je gaat je eigen werkwijze kantelen. Veel verticaal georganiseerde taken zijn horizontaal in te vullen. Je maakt vrijblijvend kennis.