Werk vernieuwen

Je werk vernieuwen inspireert, geeft kracht en energie

Je bent verantwoordelijk

Bijvoorbeeld als projectleider, ondernemer, arbodeskundige of leidinggevende. Je werk verandert. Er is minder routine en meer denkwerk. Het Nieuwe Werken geeft je vrijheid en eigen keuzes. Moderne technologie en artificiële intelligentie brengen uitdagingen met zich mee. Je leert continu, ontwikkelt jezelf in je werk.

In de 20ste eeuw is de productiviteit van fabriekswerk met een factor 50 verhoogd. In de nieuwe economie van de 21ste eeuw ziet Peter Drucker als uitdaging: De productiviteit van kenniswerkers opnieuw vergelijkbaar verbeteren!

Je werk groeit met je mee

Je leeft in een overgangstijd. Paradigma’s verschuiven. Vanzelfsprekendheden staan ter discussie. Doorgaan op de oude voet is geen optie. Dat zou werkdruk, stress of overbelasting vergroten. Het nieuwe ontwikkelt zich soms tegen de verdrukking in. Je vraagt je af: “Wat is nu ‘oud’ en wat ‘nieuw gedrag’? En hoe weet ik wat werkt voor mij?”

Met de werkontwerper vernieuw je je werk, als professional. Je creëert perspectief, anticipeert op de toekomst. Ontwikkelt eigen regie in je ontwikkeling, werkorganisatie en werkomgeving. Taken zet je naar je hand; kennistaken richt je slimmer in. Technologie weet je functioneel te benutten. Hardnekkige stress en burn-out zijn verleden tijd. Gezond en gelukkig presteren werkt duurzaam beter. Je inspireert collega’s, versterkt je bedrijf en maakt klanten blij.